SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Политика за съхранение на лични данни и бисквитки

Политика за защита на личните данни и бисквитките

Обща информация :

От 25 май 2018 г. е в сила регламент относно  защитата на личните данни (General Data Protection Regulation) на гражданите на Европейския съюз. „ВЕТХАУС 2012“ ЕООД, с ЕИК: 202238625 (наричан, по-долу за краткост “ВЕТХАУС“ ) спазва напълно изискванията на регламента и закона за защита на личните данни и събира само личните данни, необходими за качественото предоставяне на услугите си.  Политиката ( декларацията ) ни за защита на личните данни е напълно прозрачна. Ние имаме много сериозно отношение към защитата на личните Ви данни в интернет.  С настоящата политика (декларация) за поверителност ВЕТХАУС Ви  представя как защитава личните данни, които обработва във връзка с Вас. Политиката за защита на личните данни е приложима за всички потребители на Платформата на ВЕТХАУС – www.vethouse.eu (наричана за краткост “Платформата” или “Сайта” ) и предоставените от тях лични данни. Платформата е собственост на „ВЕТХАУС 2012“ ЕООД, като дружеството се явява администратор на всички събирани чрез Платформата лични данни. Моля, имайте предвид, че политиката  за поверителност редовно ще бъде актуализирана, за да отразява промените в начина, по който обработваме Вашите лични данни, и всички промени в приложимите нормативни актове. Настоящата декларация (политика) за поверителност предоставя общ преглед на най-разпространените дейности на ВЕТХАУС по обработка на Вашите лични данни в Платформата, като всяка обработка на лични данни извън посочените в тази политика ( декларация ) ще се извършва само след писмено съгласие от субекта на данни. Моля, обърнете внимание, че някои специфични дейности за обработка могат да бъдат предмет на отделно и индивидуално деклариране за поверителност. Тази политика за лични данни е приложима единствено за потребителите на Платформата и не следва да се прилага за никой друг уебсайт на трети страни и/или услуги, посочени на Платформата. Подробна информация за процедурите, които спазваме при обработването, съхраняването и изтриването на тези лични данни ще бъдат описани подробно по-долу.

 В тази политика може да намерите : 

  • Раздел 1 – Информация за администратора на лични данни ;
  • Раздел 2 –  Информация относно компетентния надзорен орган ;
  • Раздел 3 – Какви лични данни събираме за Вас ;
  • Раздел 4 – Защо събираме личните Ви  данни ;
 • Раздел 5 – Как  събираме лични данни ;
  • Раздел 6 – Как защитаваме личните Ви данни ;
  • Раздел 7 – Съхранението и обработката на лични данни ;
  • Раздел 8 – За какви срокове ги съхраняваме ;
  • Раздел 9 – Права на субекта на данни ;
 • Раздел 10 – Как може да  получите пълна информация за това какви лични данни съхраняваме за Вас ;
 • Раздел 11 – Как може да изискате да ви забравим – да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за Вас и които нямаме задължение да пазим според приложимото законодателство ;
 • Раздел 12 – Политика за Бисквитките .

В случай на въпроси винаги можете да се свържете с нас на имейл :

contact@vethouse.eu .

Ние ще се постараем да Ви отговорим в рамките на  72 часа, освен ако не сме възпрепятствани по технически причини или не можем да се свържем с Вас.

 

 Раздел 1 – Информация за администратора на лични данни :

Наименование : „ВЕТХАУС 2012“ ЕООД
ЕИК : 202238625
Седалище и адрес на управление : БЪЛГАРИЯ, Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, бл. 114, вх. А, ет. 4, ап. 20
Допълнителен адрес за кореспонденция : България, гр. София, ул. „763-та“, 1632 ж.к. Овча купел 1;

Имейл :  contact@vethouse.eu
Телефон : +359 88 519 2011

 

ВЕТХАУС  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

 Раздел 2  – Информация относно компетентния надзорен орган :

 

Наименование : Комисия за защита на личните данни ;
Седалище и адрес на управление : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ;
Данни за кореспонденция : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон : +359 2 915 3 518 ;
Имейл : kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg ;
Уеб сайт : www.cpdp.bg.

 

Раздел 3 – Какви лични данни събираме за Вас :

 

Ние събираме личните Ви данни, когато попълвате формуляри в нашата Платформа. Това включва информация, предоставена по време на попълване на данните за запазване на час за посещение при нас, както и информация, предоставена от Вас при абониране за получаване на съобщения по имейл от нас – за целите на директния маркетинг, за новости и/или промени на Сайта ни, промени в работното ни време и ценовите ни условия. Възможно е да Ви поискаме информация и когато съобщите за проблем/и с нашата Платформа. Ако се свържете с нас чрез имейл или друга социална медия ( Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram ), е възможно да запазим копие от тази кореспонденция. Когато използвате календара в Платформата за запазване на часове за посещение при нас, както и напомняния, че имате запазен час за посещение при нас. Тази информация ще бъде запазвана, за да можем да организираме дейността си, тази информация ще бъде пазена за период най-много от 1 година след получаването ѝ за счетоводни и статистически цели. Потребителите на сайта на ВЕТХАУС могат да използват същия за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред ВЕТХАУС, когато това не е нужно. В случай, че желаете да запишете час за посещение при нас или да използвате календара ни за запазване на час за посещение или за напомняне, че имате запазен час при нас, не е необходимо да създадете профил. Информацията, която събираме от Вас, може да включва:

Предоставените от Вас данни за запазване на час за посещение на ветеринарната ни клиника – имена, възраст, имейл адрес ( по желание на Потребителя, ако се абонира за съобщения за целите на директния маркетинг, за новости и/или промени на Сайта ни, промени в работното ни време и ценовите ни условия Администратора), телефон и запазен час за посещение при нас . Потребителите могат доброволно да допълнят тези данни като посочат и друга лична информация, но това не се изисква от администратора – ВЕТХАУС  и не оказва влияния върху услугите, предоставяни чрез Платформата.

Потребителите могат доброволно да предоставят и други лични данни, без това да се изисква от ВЕТХАУС и да оказва влияния върху услугите, предоставяни чрез Платформата. Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна, в случай че тази информация е необходима за изпълнението на услуга, която сте заявили, че желаете да ползвате.

Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация и по всяко време можете да възразите срещу обработването ѝ по посочения подробно по-долу начин.

Предоставените от Вас лични данни и информация обработваме въз основа на едно или повече от следните основания :

 • Изрично предоставено от Вас съгласие ;
 • Изпълнение на задълженията на ВЕТХАУС по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимния интерес на ВЕТХАУС.

ВЕТХАУС не извършва и не възнамерява да извършва в бъдеще чрез Платформата автоматизирано вземане на решения по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

 

Раздел 4 – Защо събираме личните Ви  данни : 

 

Вашите лични данни са ни необходими, за да направим Вашето посещение в Платформата приятно и полезно. Чрез тях можем да отговорим на Вашите нужди от полезна информация, да изпращаме съобщения, свързани с услугите, които предлагаме, да Ви предоставим достъп до определени функционалности на Платформата, за наши маркетингови цели и за изпълнението на задълженията по договори ни с Вас, да създадем календар, в който Вие можете да запазвате часове за посещение чрез Платформата, както и да получавате напомняния, че имате запазен час за посещение при нас. В горепосочените случай предоставените от Вас лични данни може да бъдат използвани за счетоводни и статистически цели, защита на информационната сигурност, обезпечаване изпълнението на договора и разрешаване на спорове между Вас и трети страни.

При обработването и съхранението на личните данни, ВЕТХАУС може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на легитимни интереси, като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

ВЕТХАУС е администратор на лични данни по отношение на Вашите собствени лични данни само като потребители на Платформата.

 

Конкретните причини, поради които събираме лични данни, са:

 

  • администриране на запазените от Вас часове за посещение ;
  • счетоводни цели ;
  • защита на информационната сигурност ;
  • изпращане на информационни съобщения (за целите на директния маркетинг, за новости и/или промени на Сайта ни, промени в работното ни време и ценовите ни условия, както и напомняния, че имате запазен час за посещение при нас);
  • предложения за свързани продукти или услуги ;
 • предоставяне на техническа поддръжка .

 

ВЕТХАУС  събира лични данни за целите на осигуряване, развитие и персонализация на настоящия Сайт. Личните данни са необходими на  ВЕТХАУС за непосредствена  комуникация с потребителите на сайта, за предоставяне на отговори на зададени от потребителите  въпроси, както и изпълнение на заявени от тях искания.  Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от потребители на Сайта и за целите на директния маркетинг чрез електронна поща или по телефона, като целта е информиране или получаване на обратна връзка за услуги, както и потвърждаване и напомняне на запазени часове за посещение при нас. При изпратено на сайта запитване е възможно да се наложи пряка връзка с потребител за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане. С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, личните данни могат да бъдат разкривани само след предварителното одобрение от съответния субект на данни в Платформата. Ние гарантираме, че няма да събираме лични данни от Вас, ако не се нуждаем от тях.

 

 

 

 

Раздел 5  –  Как  събираме лични данни :

 

ВЕТХАУС  събира лични данни през следните канали и по следните поводи,

ако се свържете с нас директно, чрез:

 

 • Сайта ни – като тези данни са предоставени от самите субекти на данни;
 • Телефоните ни за контакт, ако се налага, при свързване с нас или с Вас;
 • Имейлите за контакт, ако се налага, при свързване с нас или с Вас;
 • Секциите за техническа поддръжка, ако се налага, при свързване с нас или с Вас – чрез лично съобщение, коментар или по друг начин;
 • Профилите ни в социални медии като Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram– чрез лично съобщение, коментар или по друг начин ;
 • Чрез Google Analytics – ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите в Платформата, но само на страниците със свободен достъп (за които не се изисква въвеждането на потребителско име и парола при достъпване), както и за събиране на информация дали сте приели тази политика с последните ѝ изменения или не. Тази информация може да включва Вашия IP адрес, но не можете да бъдете идентифициран/а посредством нея като физическо лице. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип потребители използват Платформата и как я използват, което ни помага да я направим още по-полезна за Вас.

В настоящия документ са описани политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информацията от посочените по-горе източници и в частност тази, чрез която може да се идентифицира индивидуален субект на данни и може да бъде използвана за контакт с него. За целите на настоящия документ тя ще бъде обозначавана като “Лични данни” или “Лична информация”.

 

Тази политика за лични данни е приложима единствено за потребителите на Платформата и не следва да се прилага за никой друг уебсайт на трети страни и/или услуги, посочени на Платформата.

 

Раздел 6 – Как защитаваме личните Ви данни :

 

ВЕТХАУС се ангажира със защитата на личните данни на потребителите на Сайта си, които обработва. Ние се стараем да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашите лични данни. При работа си с Вашите лични данни се доверяваме на „СуперХостинг.БГ“ ООД, с ЕИК : 13144998 за изграждането на физическите, електронни и процедурни гаранции за защита на личните Ви данни, които се  намират  зад защитени мрежи и са достъпни само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността за личните Ви данни. В допълнение, всички лични данни които предоставяте,  са защитени с пароли  и криптирани механизми за обмен на информация. Въпреки това, обръщаме специално внимание, че съществуват и рискове при предоставянето на лични данни, независимо дали тази данни са дадени лично, по телефон, интернет или други медии . До момента няма система или технология която да е напълно безопасна и защитена от „хакери“. ВЕТХАУС е положил необходимия разумен максимум от усилия и е предвидил подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на личните данни.

„СуперХостинг.БГ“ ООД имат достъп до Вашите лични данни, но за посочените по-горе цели, а именно – съхраняване на информацията на техни сървъри, до които имаме достъп само ние и осигуряване на по-високо ниво на защита на личните Ви данни, като личните Ви данни им се предоставят след минаване на процедура, при която Вие като физическо лице не можете да бъдете индивидуализирани, без предоставяне на допълнително информация техните защити можете намерите на : https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php?fbclid=IwAR0RxaWKY_Knyw5rWgD7h8cEqmBORqWLJIc3kRDoyTIpHXfEp5Y2CHfDCwQ#gdpr .

Раздел 7 – Съхранението и обработката на лични данни :

 

ВЕТХАУС  не купува лични данни от посредници и други подобни компании, нито продава личните данни на потребители си. 
ВЕТХАУС по своя собствена инициатива ( доколкото е информиран за промени, непълноти и неточности в личните данни, които обработва) или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта. Съгласно действащото законодателство лица под 14-годишна възраст не могат да изпращат информация (окачествена като лични данни)  чрез сайта на ВЕТХАУС.  За събиране на такива лични данни е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на личните данни, според приложимите нормативни актове, но ВЕТХАУС не събира такива лични данни.   За да се докаже, че лицата са над 14-годишна възраст използваме инструменти на Google Analytics .

Принципите, от които се водим при работа с лични данни, са:

 

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите;
  • свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • цялостност и поверителност;
  • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Отчетност .

 

Раздел 8 – За какви срокове ги съхраняваме :

С цел предоставяне на максимално адекватни услуги и изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, съхраняваме личните Ви данни за период, не по-дълъг от  1 година от изтриването на запазването на конкретния час за посещение в Сайта ни . Ако запазим лична информация за Вас по-дълго от посочения срок, то причината за това ще бъде запазване на наши легитимни интереси или изпълнение на задължения към държавни органи. 

 

Раздел 9 – Права на субекта на данни:

 

 • Информираност – имате право да знаете дали и какви Ваши лични данни притежаваме ;
 • Достъп до събираните Ваши лични данни –  можете да поискате от ВЕТХАУС информация за това какви Ваши лични данни притежаваме и с каква цел ги обработваме и съхраняваме. Ние си запазваме правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика;
 • Коригиране или попълване на личните Ви данни – при неточност в личните Ви данни можете да изискате те да бъдат актуализирани  и приведени в съответствие с обективната действителност;
 • Изтриване („правото да бъдеш забравен“) :

ВЕТХАУС ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени – да изтрием цялата съхранявана от нас не анонимизирана информация, когато:

 • личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
 • вече няма правно основание за обработването на личните данни;
 • ако възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни;
 • личните данни са съхранявани незаконосъобразно или трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законодателство.

ВЕТХАУС си запазва правото на отказ да изтрие лични данни, в случаите, в които е на лице основателна законова или друга причина за това.

 • Ограничаване на обработваната информация и свеждането ѝ до минимум :

Ваше право е да поискате от нас ограничаване на обработването на свързаните с Вас данни в следните случаи:

 • Оспорвате точността на личните данни, за срок, който ще ни позволи да проверим точността им;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
 • Преносимост на  личните данни :

Ако вече сте ни дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с  ВЕТХАУС или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред нас :

 • Да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
 • Да поискате от нас пряко да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • Възражение – може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ВЕТХАУС, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг ;
 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни – Вие може да направите това във всеки един момент. Като може да възразите срещу цялостното обработване на личните данни или да оттеглите съгласието си само за определени категории лични данни;
 • Право на лицето да не бъде  обект на автоматизирано вземане на  решение, включително профилиране по смисъла на действащото законодателство относно личните данни, ако не желаете това. ВЕТХАУС използва не автоматизирано вземане на решения спрямо потребителите на Платформата си.

Права при нарушение на сигурността на личните Ви данни :

Ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние се задължаваме да Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които сме предприели или предстои да предприемем.

Възможно е да не бъдете уведомен/а, ако:

 • Вече сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия;
 • Поради техническа невъзможност или ако въпреки че обработваме Ваши лични данни те не са ни достатъчни, за да се свържем с Вас.

Може да упражните всяко едно от горепосочените права, като се свържете с нас на contact@vethouse.eu. Ние може да поискаме да удостоверите своята самоличност, за да удостоверим съвпадение на лицето, което желае да упражни, което и да било право и лицето, което е притежател на съответните лични данни.

По всяко време можете да съобщите на надзорния орган за нарушение при обработването на личните Ви данни от Администратора.

 

Какви са правата на ВЕТХАУС  :  

ВЕТХАУС си запазва правото да променя, изменя, модифицира по всяко време тази Политика за защита на личните данни или откаже достъп до Сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление, за които промени ще Ви уведомим по подходящ начин – по имейл или чрез  съобщение поставено в Сайта ни, по подходящ начин, така че лесно да го забележите. Промените в Политиката ще влизат в сила за Вас след изрично дадено лично от Вас съгласие.  

 

Раздел 10 –  Как може да  получите пълна информация за това какви лични данни съхраняваме за Вас :

 

Информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас и упражняването, на което и да е друго право по тази политика или по действащото законодателство, относно личните данни, можете на получите на имейл : contact@vethouse.eu .

 

Раздел 11 – Как може да изискате да ви забравим – да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за Вас и които нямаме задължение да пазим според приложимото законодателство :

 

Можете да изискате всички или част от личните данни свързани с Вас да бъдат изтрити ( да бъдете забравен) на имейл : contact@vethouse.eu

 

 Раздел 12 – Политика за Бисквитките :

 

ВЕТХАУС  използва „бисквитки“ (cookies), за да подобри качеството на услугата на потребителите на нашия Сайт. В нея се разяснява какво представляват бисквитките и как ги използваме на нашия Сайт. Ако не желаете да получавате бисквитки, докато разглеждате нашия Сайт, можете да промените настройките на браузъра си така, че да ви уведомява при получаване на бисквитки или можете да изберете да ограничите или блокирате бисквитките. Като повечето други администратори на лични данни  в интернет пространството ВЕТХАУС използва бисквитки, за да подобри качеството на услугата на потребителите на нашия Сайт . Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашия сайт поставят на вашия компютър. Те дават възможност на собственика на Сайта да Ви отличи от останалите потребители на Сайта. Бисквитките не могат да бъдат изпълнявани като код или да бъдат използвани за прехвърляне на вируси и не могат да ни осигурят достъп до вашия твърд диск. Ние не можем да прочетем каквато и да било информация от вашия твърд диск, дори да съхраняваме бисквитки на него.

Данните, генерирани чрез бисквитките на сайта ни, могат да бъдат използвани за различни цели, ние ги използваме за следните:

Строго необходими

Тези бисквитки са необходими, за да навигирате в Сайта и да използвате основните му функции.

Ефективни

Тези бисквитки събират информация за начина на използване на Сайта ни от потребителите, например кои страници посещават най-често и дали възникват грешки, при  влизане в Сайта ни. Използват се за подобряване на работата на Сайта ни в бъдещите му версии.

Функционални

Тези бисквитки дават възможност Сайта да запомни настройки, които сте избрали, като например потребителско име, език или регион, в който се намирате, а също така осигурява и по-добро взаимодействие с конкретния потребител.

Можете да научите повече за това как да управлявате бисквитките, като изберете функцията Помощ (Help) на Вашия браузър или като посетите www.aboutcookies.org , където е предоставена подробна информация за управлението на бисквитките на най-популярните браузъри. Имайте предвид, че е възможно части от Сайта да не функционират правилно, ако забраните бисквитките.

Настоящата политика (декларация)  за поверителност на данните и биквитките на ВЕТХАУС е публикувана на 15.12.2020г. и е последно актуализирана на 15.12.2020 г.

to-topto-top